top of page
IMG_9894.jpg

Supporting immigrants and refugees in their journeys of integration.

Everyone is welcome here.

priscilla-du-preez-nF8xhLMmg0c-unsplash.jpg

CHÚNG TA LÀ AI

Trung tâm chào đón Rocky Mountain (RMWC) do người nhập cư lãnh đạo  tổ chức phi lợi nhuận với sứ mệnh

thúc đẩy việc học hỏi, hiểu biết và hội nhập liên văn hóa giữa những người nhập cư, người tị nạn và cộng đồng tiếp nhận Colorado  thông qua các chương trình và hoạt động phát triển môi trường đa văn hóa và thân thiện hỗ trợ.

RMWC tin rằng quá trình hội nhập là một con đường hai chiều bao gồm người nhập cư, người tị nạn và cộng đồng tiếp nhận - và người nhập cư và người tị nạn là tài sản của cộng đồng.

 

Cùng với các đối tác của chúng tôi, RMWC tìm cách xây dựng tác động tập thể lớn hơn nhiều so với tác động của mỗi tổ chức cá nhân. 

About

CÁC CHƯƠNG TRÌNH

RMWC puts families first. We understand that a strong family unit is one of the greatest determinants for personal and social success, and an integrated family is a community asset. 
 
Here’s how we help newcomer families:

Services

TIẾP XÚC

Sự thành công! Tin nhắn đã nhận.

Contact
bottom of page