Box of Crayons

Bài học học từ xa

Tuần 1: Chào mừng

Chủ đề

Chủ đề của tuần 1 là Chào mừng! Chúng tôi sẽ tập trung vào việc học nói các con số và chữ cái và đánh vần tên của chúng tôi.

Đồng hồ
Thực hành

Tuần này hãy tập viết tên của con bạn với chúng. Cũng thực hành đếm từ 1 đến 10 và nói to các ABC.

Tuần 2: Màu sắc

Chủ đề

Chủ đề của tuần 2 là màu sắc! Chúng tôi sẽ tập trung vào học cách nhận biết và nói màu sắc. Chúng tôi đang tập trung vào các màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, tím, trắng, đen và nâu. 

Đồng hồ
Thực hành

Tập đặt tên theo màu sắc của các đồ vật xung quanh nhà. Khi học sinh của bạn đã sẵn sàng, bạn có thể yêu cầu chúng tìm cho bạn những đồ vật có màu sắc nhất định.

Tuần 3: Bảng chữ cái

Chủ đề

Chủ đề của tuần 3 là bảng chữ cái!

Chúng ta sẽ tập trung vào việc luyện nói và nhận biết tất cả các chữ cái trong bảng chữ cái.

Đồng hồ
Thực hành

Hát bài hát bảng chữ cái và tập viết các chữ cái trong bảng chữ cái theo thứ tự và theo ý riêng của chúng.

Tuần 4: Số

Chủ đề

Chủ đề của tuần 4 là những con số! Chúng ta sẽ tập trung vào việc học đếm từ 1 đến 20 và đếm các nhóm đồ vật.

Đồng hồ
Thực hành

Tuần này hãy tập đếm từ 1 đến 20. Sau đó dùng các ngón tay để hỏi xem bạn đang giơ bao nhiêu cái. Sau đó, yêu cầu học sinh của bạn đếm các đồ vật xung quanh nhà.

  Tuần 5: Khuôn mặt

Chủ đề

Chủ đề của tuần 5 là những khuôn mặt! Chúng tôi sẽ tập trung vào việc học cách gọi tên tất cả các bộ phận trên khuôn mặt của chúng tôi. Chúng bao gồm mắt, mũi, miệng, tai, trán, má, cằm và tóc. 

Đồng hồ
Thực hành

Thực hành đặt tên cho tất cả các bộ phận khác nhau trên khuôn mặt của bạn. Sau đó, yêu cầu học sinh chỉ vào mắt, tai, mũi và miệng của họ.

Tuần 6: Động vật

Chủ đề

Chủ đề của tuần 6 là động vật! Chúng ta sẽ tập trung vào việc học tên và âm thanh của các loài động vật.  

Đồng hồ
Thực hành

Thực hành tạo ra tiếng động của động vật và nói tên động vật. Chúng tôi sẽ tập trung vào mèo, chó, chim, bò, lợn và ngựa. Xem liệu học sinh của bạn có thể gọi tên các con vật khác không.

 Tuần 7: Thiên nhiên

Chủ đề

Chủ đề của tuần 7 là thiên nhiên! Chúng tôi sẽ làm việc để nói về  các mùa, cũng như thực vật và những thứ khác mà chúng ta nhìn thấy bên ngoài. 

Đồng hồ
Thực hành

Thực hành gọi tên các mùa và những thứ ở bên ngoài như cây cối, hoa lá.

 Tuần 8: Cơ quan

Chủ đề

Chủ đề của tuần 8 là cơ thể! Chúng ta sẽ tập trung học tên các bộ phận trên cơ thể. Chúng ta sẽ tập trung vào đầu, vai, đầu gối, ngón chân, bàn tay, bàn chân, cánh tay và chân.  

Đồng hồ
Thực hành

Tập nói tên các bộ phận trên cơ thể và hát bài đầu, vai, đầu gối, ngón chân.

Tuần 9: Thời tiết

Chủ đề

Chủ đề của tuần 9 là thời tiết. Chúng ta sẽ tập trung nói về thời tiết. Chúng tôi sẽ tập trung vào mưa, tuyết, nắng, gió, nóng và lạnh. 

Đồng hồ
Thực hành

Thực hành nói về thời tiết. Mỗi ngày, bạn có thể nói chuyện với học sinh của mình về thời tiết bên ngoài. Bạn cũng có thể hỏi học sinh của mình loại thời tiết nào xảy ra trong mỗi tháng.

Tuần 10: Tuần và tháng

Chủ đề

Chủ đề của tuần 10 là tuần và tháng. Chúng tôi sẽ tập trung vào Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Chúng tôi cũng sẽ học

Tháng một,  Tháng hai, 

Tháng Ba,  Tháng tư,  Có thể, 

Tháng Sáu,  Tháng Bảy,  Đáng kính trọng, 

Tháng 9,  Tháng Mười, 

Tháng Mười Một,  Tháng 12. 

Đồng hồ
Thực hành

Tập nói tên các tháng, tên các ngày trong tuần. Sử dụng lịch với học sinh của bạn để đánh dấu từng ngày trôi qua. Bạn cũng có thể nói chuyện với học sinh của mình về những tháng nào trong những mùa nào.