top of page
School Teacher

Phát huy bản sắc văn hóa để trau dồi sự tự tin, sức khỏe toàn diện, các mối quan hệ tích cực và cộng đồng ở phụ nữ trẻ.

Định hướng Bắt buộc:
Thứ Bảy, ngày 18 tháng 9, 11-12 giờ trưa hoặc
Thứ Năm ngày 26 tháng 9, 6: 00-7: 00 tối

Vị trí:
Viện Làng
1440 Elmira St, Aurora, 80010

Khi nào:
Hội thảo là Thứ Bảy, 11 - 2 giờ chiều
Bắt đầu từ ngày 25 tháng 9  cho đến ngày 27 tháng 11 

GRW là một chương trình vui nhộn, tương tác, đa văn hóa dành cho phụ nữ trẻ từ 15-20 tuổi. Những người tham gia sẽ được dẫn dắt bởi các giảng viên RMWC được đào tạo để thảo luận về các chủ đề như bản sắc văn hóa và xã hội, sức khỏe toàn diện và phát triển các mối quan hệ đồng đẳng lành mạnh.

Các hoạt động bao gồm: Zumba, đi bộ đường dài, xem phim và các trò chơi xây dựng nhóm

Mỗi người tham gia có thể nhận được tối đa $ 250 sau khi hoàn thành thành công chương trình.

Sau khi hoàn thành đơn đăng ký, bạn sẽ được liên hệ để sắp xếp một cuộc phỏng vấn ảo.

Girls thống trị thế giới

Fun Color Abstract Script logo (1).png
bottom of page