Organic Vegetable Market
Farmers Market

Girls thống trị thế giới

Định hướng Bắt buộc:
Thứ Bảy, ngày 18 tháng 9, 11-12 giờ trưa hoặc
Thứ Năm ngày 26 tháng 9, 6: 00-7: 00 tối

For questions or more information please
send us an email to: info@rockymountainwelcome.org

Organic Farmers Market

WHAT

GRW là một chương trình vui nhộn, tương tác, đa văn hóa dành cho phụ nữ trẻ từ 15-20 tuổi. Những người tham gia sẽ được dẫn dắt bởi các giảng viên RMWC được đào tạo để thảo luận về các chủ đề như bản sắc văn hóa và xã hội, sức khỏe toàn diện và phát triển các mối quan hệ đồng đẳng lành mạnh.

Các hoạt động bao gồm: Zumba, đi bộ đường dài, xem phim và các trò chơi xây dựng nhóm

Mỗi người tham gia có thể nhận được tối đa $ 250 sau khi hoàn thành thành công chương trình.

Sau khi hoàn thành đơn đăng ký, bạn sẽ được liên hệ để sắp xếp một cuộc phỏng vấn ảo.

WHO IS ELIGIBLE

Grocery stores, restaurants, carnicerias/ Halal butchers, caterers and other food-based cottage industries are eligible to appy.

FUND USES

Funds can be used to purchase equipment, supplies or technical assistance to improve your business.
 

**FUNDS CANNOT BE USED TO PURCHASE FOOD