top of page

Đồng chủ tịch hội đồng quản trị

  • Black LinkedIn Icon

GẶP BAN CHÚNG TÔI

Ruben-Medina_edited.jpg
Ruben Medina
Ciera_edited.jpg
Nermina Mujkanovic

Đồng chủ tịch hội đồng quản trị

  • Black LinkedIn Icon
Nermina.png
mthompson_590x476_edited.jpg
Katherine Riley

Thư ký hội đồng quản trị

  • Black LinkedIn Icon
bottom of page