top of page
Enjoying Nature

PROGRAMS FOR

Giáo dục  & Hội nhập kinh tế

Độc giả ROCKY MOUNTAIN (RMr)
 

RMS là một chương trình đọc dành cho trẻ em nhập cư và tị nạn ở trường tiểu học chậm hơn một hoặc nhiều năm so với cấp lớp trong khả năng đọc.

Trị giá:  Miễn phí

MẪU GIÁO TRƯỚC
 

Chương trình này được thiết kế cho trẻ em nhập cư và tị nạn trong độ tuổi từ 3 đến 5, không theo học bất kỳ chương trình giáo dục mầm non nào, để chuẩn bị cho chúng đi học mẫu giáo.  
 

Chi phí: Miễn phí

bottom of page